Firmast - Firstel Ehitus

Go to content

Main menu:

                                         

Tutvustus

Me teostame oma ehitustöid peamiselt Eestis. Ettevõte on loodud selleks, et pakkuda ehitusteenust, mis on usaldusväärne. Meie hinnapoliitika on teostatud põhimõttel: parim võimalik hinna-kvaliteedi suhe, mis tähendab, et me suudame pakkuda korralikke töömehi ja kvaliteetseid materjale ning tagada firma püsimise läbi aastate.  Kindlasti ei ole me turu odavaimad ehitajad, sest sellisel juhul ei oleks võimalik pidada kinni oma lubadusest olla usaldusväärne partner oma klientide ja koostööpartnerite jaoks, ega garanteerida 3 aastast grantiiaega.

Meie ehituspoliitikaks on teostada ehitustööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt, järgides keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.
Ettevõtte tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:

 
  • mõista tellija vajadusi täna ja tulevikus

  • järgida kehtestatud ühtseid eesmärke

  • luua ettevõttes keskkond, kus püstitatud eesmärkide saavutamiseks kaasatakse kõik töötajad, rakendades maksimaalselt nende võimeid

  • määratleda ja kõrvaldada vigade ja liigsete kulutuste allikad

  • parendada pidevalt töötajate kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust

  • sõlmida vastastikku kasulikud ning kestvad suhted tarnijate ja alltöövõtjatega

  • maksimaalselt vältida ebasoodsaid keskkonnamõjusid

Tellija soovide arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, ehitustööde hinna ja kvaliteedi suhe ning sõlmitud kindlustuslepingud ja antavad garantiid võimaldavad olla meil konkurentsivõimelised ehitajad.

 
 
Back to content | Back to main menu